SENSUS news
W trosce o Państwa dobro – dobro naszych Klientów, jakość i autentyczność działań terapeutycznych funkcjonujących pod nazwą Metody Tomatisa®, kierujemy do Państwa niniejszą informację i prosimy o przeczytanie oraz zapoznanie się z

Test MOXO w Sensus Gabinety Terapeutyczne

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń

Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.

Moxo to innowacyjny komputerowy test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich podstawowych objawów:

 • zaburzeń uwagi
 • czasu reakcji
 • impulsywności
 • nadruchliwości
 • Moxo występuje w dwóch wersjach wiekowych:
 • dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 • dla młodzieży i dorosłych w wieku 13 do 60 lat.

 • W trakcie badania pojawiają się też różnego rodzaju dystraktory, które maja za zadanie symulować otoczenie badanego z jego różnymi bodźcami rozpraszającymi: wizualnymi, dźwiękowymi oraz mieszanymi o różnym stopniu nasilenia.

  Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego i odnosi je do norm dla wieku oraz płci.

  Wyniki prezentowane są w sposób jasny i zrozumiały w postaci tabeli obrazującej poziom wskaźników:
  A – uwaga, T – czas reakcji, I – impulsywność, H – nadruchliwość.

  Moxo pozwala także określić:

 • jak zmieniają się reakcje badanego w czasie
 • jak kształtują się wskaźniki uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu
 • Wyniki testu Moxo skutecznie wspomagają:
 • postawienie diagnozy o ADHD (i innych zaburzeniach) bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia
 • zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnienie wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego
 • obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, farmakologicznej)
 • MOXO został zweryfikowany badaniami naukowymi

  Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO (czułość: 90%, swoistość: 84%). Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadaktywności, impulsywności oraz czasu reakcji.